دستورات کاربردی DOS جهت استفاده آنها در فایلهلی با پسوند bat

این بار قصد داریم تا ترفندی را از پیر ترین سیستم عامل جهان به شما معرفی کنیم. سیستم عامل DOS که به عقیده خیلی ها عمرش به سر آمده! در این ترفند قصد داریم تا به شما تمامی دستورات dir را در سیستم عامل Dos به کار میرود را بیاموزیم. این دستور ، یکی از کاربردی ترین دستوراتی است که در این سیستم عامل به کار میرود و بیشتر برای نمایش محتویات یک دایرکتوری به کار میرود.

dir/s تمام فایلهای موجود در ریشه و دایرکتوریهای زیرمجموعه آنرا نمایش میدهد.
dir/a فایلها با خصوصیات خاص را نمایش میدهد: h برای فایلهای مخفی، r برای فایلهای فقط خواندنی، d لیست دایرکتوریها، s فایلهای سیستمی و... (مثال: dir/ah)
dir/b فقط نام و پسوند فایل را نمایش میدهد.
dir/l نام فایلها را با حروف کوچک نمایش میدهد.
dir/-c سایز فایلها را بدون علامت , برای جداسازی سه رقم نشان میدهد.
dir/n نمایش لیست فایلها به اینصورت که نام فایلها در سمت راست نشان داده میشود.
dir/o برای نمایش فایلها بصورت مرتب شده. n بر اساس نام، s بر اساس سایز، e بر اساس پسوند فایل، d بر اساس تاریخ/زمان و ... مثال: dir/on
dir/p اگر لیست فایلها بیش از یک صفحه باشد، بعد از پر شدن یک صفحه منتظر میماند تا کاربر کلیدی را برای ادامه بفشارد.
dir/w برای نمایش نام فایلها در چند ستون متناسب با ابعاد صفحه نمایش.
dir/x نمایش فایلها بصورت استاندارد 8 حرفی برای محیط DOS.
dir c: /ah /s > c:dir.txt لیست کلیه فایلهای مخفی در درایو C را درون فایل متنی با نام dir.txt قرار میدهد.
dir c: /s > prn لیست کلیه فایلهای موجود در درایو C را به پرینتر می فرستد.
dir > NULL نتیجه را به NULL می فرستد و در خروجی چیزی نداریم.

لیستی از فایلهای موجود در یک دایرکتوری در یک فایل

 

بسیاری اعتقاد دارند که سیستم عامل DOS به تاریخ پیوسته است ، اما نباید از این نکته غافل شد که این سیستم عامل هم قابلیتهای خاص خودش را دارد. یکی از این قابلیتها این است که شما میتوانید فهرست فایلهای موجود در یک دایرکتوری را به صورت فایلی با فرمت TXT در آورید و در صورت نیاز از آن پرینت بگیرید.


برای این کار :
ابتدا وارد محیط
MS DOS Prompt یا Command Promt ویندوز شوید. (در Run دستور CMD را تایپ کنید).
پس از ورودبه این محیط میبایست مسیر دایرکتوری (درایو و فوالدر مورد نظر) که قصد دارید از آن فهرست فایلهایش را بگیرید بروید.
سپس در آنجا دستور
DIR>>Dirlist.TXT را وارد نمایید.
با این دستور فایلی با نام
DIRlist.TXT در همان دایرکتوری ساخته می شود .
برای دیدن فهرست ساخته شده هم ، میتوانید از طریق ویندوز به دایرکتوری مورد نظر بروید و یا در همان محیط
Dos دستور EDIT Dirlist.txt را تایپ نمایید.

خوب اینم آموزش امروز راستی از همه کسایی که ادعای کامپیوترشون میاد

شما و هیچ کس دیگر نمیتواند فولدری با نام con ایجاد کند!
این مورد در مورد دو عبارت
aux و nul نیز صدق میکند.
پس دست به کار شوید ، شاید بالاخره توانستید چنین کاری بکنید...!


آشنايي با فرمانهاي DOS

 

فرمان    CD

دايرکتوري پيش گزيده را تغيير داده و يا آن را به نمايش درمي آورد.

شکل فرمان 

          CD  [drive :] [path]                                        

 بدون پارامتر نام دايرکتوري پيش گزيده را نمايش مي دهد

 

 

فرمان DRIVE

 نام دايرکتوري پيش گزيده درايو مشخص شده را نمايش مي دهد.

شکل فرمان 

 DRIVE                                                        

 

 

فرمان  Cls

صفحه نمايش را پاک مي کند.

شکل فرمان 

Cls                                                               

 

فرمان  Copy 

يک يا چند فايل را کپي کرده و همچنين مي تواند فايلها را بهم پيوند دهد.

شکل فرمان

                        COPY  source [destination] [/v]

        COPY  source1 + [source2] [+…]  [destination][/v]                         

Source   : فايل (هاي) مورد نظر براي کپي شدن را مشخص مي کند.

Destination  : مقصد و نام کپي ها را مشخص مي کند.

/v  : صحت فايلهاي کپي شده را کنترل مي کند.

 

 

فرمان   Date

تاريخ سيستم را نمايش داده و امکان تغيير آن را براي شما فراهم مي سازد.

شکل فرمان 

                                                                                                                          DATE [date]                                                        

بدون پارامتر تاريخ سيستم را با قالب استاندارد نشان داده و تاريخ جديد را از شما مي پرسد.

Date : تاريخ سيستم را به اين ارخ تغيير مي دهد.

 

 

فرمان  Del

يک فايل يا يک سري فايل را پاک مي کند. Erase  نيز معادل Del است.

شکل فرمان 

                       DEL  filespec[/p]                                         

                             ERASE   filespec [/p]                                

Filespec  : فايل(هاي) مورد نظر براي پاک شدن را مشخص مي کند.

/p  : قبل از پاک کردن هر فايل از شما تائيديه مي خواهد.

 

 

فرمان  Dir

ليست فايلها و ساب دايرکتوريهاي يک دايرکتوري را به نمايش در مي آورد.

شکل فرمان

                                                [DIR  [/p] [/w] [/s]    

/p  : ليست را صفحه به صفحه نمايش مي دهد.

/w : ليست را در قالب عريضي و با پنج نام فايل در هر خط نمايش مي دهد.

 

 

فرمان  Edit

ويرايشگر تمام صفحه dos را به اجرا در مي اورد که فايلهاي متني اسکي را ايجاد نموده و تغيير مي دهد.

شکل فرمان

EDIT [filespec]                                                          

بدون پارامتر ويرايشگر را با مشخصات صفحه نمايش پيش گزيده و بدون فايل آغازگري به اجرا در مي آورد.

File spec  : يک فايل متني اسکي را باز مي کند.اگر اين فايل وجود نداشته باشد آن را ايجاد مي کند و اگر وجود داشته باشد محتويات آن را به نمايش در مي آورد.

 

 

فرمان EXIT

به كار پرداز شگر فرمان ثانويه خاتمه مي دهد.

شكل فرمان

EXIT                                                                                                                                                                                        

 

فرمان REN

گاهي اوقات لازم است كه نام فايل به نام ديگري تغيير يابد .در اين موقع محتواي فايل تغييري نمي كند وتنها نام ظاهري آن است كه دچار تغيير مي شود.

شكل  فرمان

Ren [d:][path] old  name new name                               

 

 

فرمان XCOPY

در اين دستور گفته مي شود فايلها(به جز فايلهايمخفي وسيستمي)فهرستهاوزيرفهرستهاراكپي مي كند.

شكل  فرمان

Xcopy[d1:] [path1] [name] [d2:] [path2] [new name] [/s[/e]] [/p] [/w] [/v] [/d]

 

 

فرمان DISKCOPY

همانطور كه از نام آن مشخص استاين دستور موجب كپي شدن تمام محتويات يك ديسك بر روي يك ديسك ديگر ميشود.

شكل  فرمان

DISKCOPY[d1:] [d2] [/1] [/v]                                                                                                                                      

 

فرمان FORMAT

 ديسكي رابراي استفاده (يا استفاده مجدد)آماده مي سازيم.

شكل  فرمان

Format[d:] [/v[:Label]] [/q] [/u] [/1] [/4] [/8] [/f:size] [/s] [/t:tracks/n:sectors]

 

 

فرمان UNFORMAT

اين دستورمي تواند ديسكي راكه با فرمان Format(بطور غير طبيعي )فرمت شده باشد را بازيابي كند.

شكل  فرمان  

Unformat drive:[/j][/u][/l][/test][/p][/partn]                                                                                              

 

فرمان SYS

ممكن است زماني پيش بيايد كه ديسكي را فرمت كرده ايم كه آنرا با استفاده از سوئيچ /s دردستور فرمت حاوي سيستم عامل كنيم در چنين مواقعي براي انتقال يك فايل پنهان سيستم بر روي ديسك مي توانيم از دستور Sysاستفاده كنيم.

شكل  فرمان

Sys[drive1:][path]  drive2:                                                       

 

 

فرمان MD

   يك دايركتوري جديد تشكيل مي دهد. فرمان MKDIR معادل اين فرمان است.  

  شكل  فرمان

 

MD[d:] [path] name                                                                                                                                                             

 

 فرمان Tree

اگر در روي ديسكي تعداد دايركتوري وسابدايركتوري وجود داشته باشد وما بخواهيم اسامي آنها را ببينيم ويا اينكه حتي اسامي فايبهاي درون انها را هم بر روي صفحه نمايش ببينيم از دستور Treeاستفاده مي كنيم.

شكل  فرمان

Tree[d:] [path] [/F] [/a]                                                

 

 

فرمان RD

براي پاك كردن يك يا چند دايركتوري استفاده مي شود.

شكل  فرمان

RD[d:] [path] name                                                     

 

 

فرمان Path

اين دستور باعث مي شود تمام مسيرهايي را كه در داخل ديسك وجود داردرا به ماشين داد تا هر بار كه نام فايلي را مي نويسيم و DOS نتوانست آن  را در دايركتوري ريشه پيدا كند به سراغ آن مسيرموردنظر رفته وفايل را آنجا پيدا كند.

شكل  فرمان

  Path[d1:] [path1] ;[d2:] [path2];                                   

 

 

فرمان TIME

ساعت سيستم رابه نمايش در مي آورد وامكان تغيير آن را براي شما فراهم مي سازد.

شكل  فرمان

Time[time]                                                               


فرمان HELP

برنامه كمك رساني DOS رابه اجرادر مي آورد.

شكل  فرمان

                                                        HELPsubject] 

subject : دستوري است که اطلاعات و يا کمک در مورد آن مي خواهيم .

نوشته شده توسط Ortega در |  لینک ثابت   •